EGUTEGIA CALENDARIO
 
EGURALDIA
 
 
BESTE TELEBISTA BAT
OTRA TELEVISIÓN
 
TELEFONOAK
Andra Mari:
688915256
Abadetxea: 946254915
CARITAS: 946270386
Iñaki:
679 000 259

Joseba:
605 772 020
Amaia:
665 703 365
Aingeru Merikaetxebarria
946275940
628039430
Jesus Zalbidea: 676616715
J. Arrien: 946257948
Pedro Omaetxebarria:
946250201
FORUN Frantziskotarrak
946252001
Jesus Mari Madariaga
629372314
Pedro Urriolabeitia
608583330
José Jabier Idoiaga
620595082
 
   
Klarisak 946250598
Josefinak 946250799
KALTZADA 946250890
   
Merezi dau honei jarraitzeak
Merece la pena seguirles
 
 
LEONARDO BOFF

Clica la imagen para acceder a sus artículos
José I. Gz. Faus, TEÓLOGO
J.I. Gzz. Faus

José Mª Castillo

Juan Masià Clavel
   
   
GERNIKALDEKO ELIZ ALKARTEEN BATZAR NAGUSIA 2015eko Lorailaren (maiatzaren) 30ean
Dentro del V. Plan Diocesano de Evangelización se lanzó un tiempo de discernimiento que ha movilizado a los fieles para reunirse en grupos y, en ambiente de oración, reflexión y acercameinto de la palabra de Dios y a las recomendaciones de Francisco, ha llegado a formular las siguientes propuestas que deberán ser trabajadas para ir petrfilando y concretando la labor pastoral a desarrollar en GERNIKALDEA. Bere ondorioak eta frutua emon dau BEREIZKETA aldian otoitzaren eta Jainkoaren berbearen inguruan alkartu diran taldeen lanak. Eleizbarrutiko Ebanjelizatze V. Egitasmoa garatzeko asmotan, gure Pastoral Barrutirako proposatzen dabezan ondorioak hurrengo honeexek dira. Proposamenok gauzatu behar izango leukee Barrutiko pastoraltza eta emon behar izango geuke Eliz irudi hurragokoa, alkartuagoa, pobreenganatuagoa...
 
Lehentasunen aukeraketa / Selección de prioridades
 
 
Iragarpena / Anuncio

Kristau lez identifikatzen gaituan eta alaitasuna, bakea eta harrera ona adierazten dauzan estilo propioa geureganatu.
Jainkoaren ontasunaren lekuko izan on eginez.
Jesusen mezuarekin koherenteak izan eta gure sinismenaren barri emon aurkitzen doguzanei.
 
Hay que crear un estilo propio que nos identifique: mostrar alegría, búsqueda de paz y buena acogida.
Ser testigos de la bondad de Dios actuando con bondad.
Ser coherentes con su mensaje y transmitir aquello en lo que creemos hablando más con las personas.
 
 
Zerbitzua / Servicio
 
“Zerbitzu” arlo honek beste guztiaren ardatza izan behar dau.
Beharrezkoa da solidaritza sentidua lantzea eta beharrizanak ezagutzea.
Caritasek eta Osasun Pastoraltzak lan ona egiten diharduela ikusten da.
 
Este apartado de “Servicio” ha de ser el eje de todo lo demás.
Es necesario trabajar el sentido solidario y el conocimiento de las necesidades.
Creemos que los grupos de Caritas, Pastoral de la Salud, etc. están realizando un buen trabajo.
 
 
Ospatzea / Celebración
 
Harrera garrantzizkoa da. Beharrezkoa da inor “legez kanpo” ez jartzea. Jainkoak guztiok maite gaitu. Guztiok gara bere seme-alaba. Elizak baztertu barik onartu (?, babestu) egin behar dauz ezkondu barik alkarrekin bizi diranak, abortatu dabenak e.a. Larriagoa al da hau hipoteka ez ordaintzeagaitik etxe barik uztea baino?
 
 La acogida es muy importante. Es necesario no considerar a nadie “ilegal”.
Dios nos ama a todos. Todos somos sus hijos-as. La Iglesia tiene que acoger, no excluir, a quienes viven juntos sin casarse, han abortado etc.
¿Es eso más grave que dejar sin casa a quienes no pueden pagar la hipoteca?
 
 
Alkarte bizitza / Comunión
 
Gure kristau alkartearen adierazgarri bat inguratzen gaituenen egoeraz adi egotea litzateke.
Laguntzaren beharrean egon edo ez, bai danok gagozala maitatuak sentitzearen beharrean.
 
Uno de las principales referencias para nuestra comunidad debería ser estar atentos a quienes nos rodean.
Necesiten o no ayuda todos/as necesitamos sentirnos queridos/as.
 
 
Azpiegitura / Infraestructura
 
Patrimonio arloan elizak baditu hutsik dagozan abadetxeak. Ez litzateke egoki izango ondasun horreik pobreekin erdibanatzea, beharrizanean dagozanei euren erabilpena eskeiniaz?
 
En cuanto al patrimonio, la iglesia cuenta con muchas casas curales que hoy están vacías. ¿No sería bueno compartir esos bienes con los pobres, ofreciendo su uso a aquellos que lo están pasando tan mal?
   
    


 
© 2019 ALKARRIZKETA DA BAKERAKO BIDEA