EGUTEGIA CALENDARIO
 
EGURALDIA
 
 
BESTE TELEBISTA BAT
OTRA TELEVISIÓN
 
TELEFONOAK
Andra Mari:
688915256
Abadetxea: 946254915
CARITAS: 946270386
Iñaki:
679 000 259

Joseba:
605 772 020
Amaia:
665 703 365
Aingeru Merikaetxebarria
946275940
628039430
Jesus Zalbidea: 676616715
J. Arrien: 946257948
Pedro Omaetxebarria:
946250201
FORUN Frantziskotarrak
946252001
Jesus Mari Madariaga
629372314
Pedro Urriolabeitia
608583330
José Jabier Idoiaga
620595082
 
   
Klarisak 946250598
Josefinak 946250799
KALTZADA 946250890
   
Merezi dau honei jarraitzeak
Merece la pena seguirles
 
 
LEONARDO BOFF

Clica la imagen para acceder a sus artículos
José I. Gz. Faus, TEÓLOGO
J.I. Gzz. Faus

José Mª Castillo

Juan Masià Clavel
   
     
     

Goratzarrea

 

1) Gorengo, ahalguztidun, Jaun onbera,

zeureak dituzu gorespenak, aintza, ospea

ta bedeinkapen dena.

 

    2) Zeuri dagokizu bakarrik, gorengo Jauna,

    eta inon ez da gizonik zu aipatzeko dina. Gora ta bedeinka

 

1) Goratua zaitez anaia jaun eguzkiagatik, ene Jauna,

dirdai handiz diztiratsu argitzen du eguna;

Zurea, goi-goiko Horrena, darama itxura.

 

    2) Goratua zaitez, ene Jauna,

    arreba ilargia ta izarrak direla-ta,

    argitsu, bitxi eta eder dauzkazu zeruan jarrita. Gora ta bedeinka

 

 

1) Goratua zaitez, ene Jauna, anaia haizeagatik,

aire ta laino, oskarbi eta edozein goragatik;

bere bidez ematen diezu sorkariei jan-edanetik.

 

    2) Goratua zaitez, ene Jauna, arreba uragatik;

    txit onurakor, umil, bitxi eta garbi delarik. Gora ta bedeinka

 

1) Goratua zaitez anaia suagatik, ene Jauna,

bere bidez argitzen duzu gaua;

eta ederra da, alaia, sendoa ta indarduna.

 

    2) Goratua zaitez, ene Jauna,

    gure arreba ama-lurragatik;

    berak mantentzen gaitu eta bera dugu gidari,

    lore polit belarrekin fruitu asko dakarki. Gora ta bedeinka

 

1) Goratua zaitez, ene Jauna,

ta zure maitasunarren eman barkamena

onez hartzen dutenengatik gaixo ta estuasuna.

 

    2) Zorionekoak, horiek pakez sufri baditzate,

    Zuk, gorengo Horrek,

    koroatuak izango bait dirade. Gora ta bedeinka

 

1) Goratua zaitez, ene Jauna,

gorputzeko gure arreba heriotzagatik;

bizitzan ezin dezake gizonek ihes egin harengandik.

Oi, pekatu larritan hil daitezenak errukarri!

 

    2) Zorionekoak

    zure nahi txit santuan aurki ditzanak,

    ez bait die gaitzik egingo heriotza bigarrenak.

 


 
 
BEREIZKETA ALDIAN 6 gidoiak landu ondoren, proposamen batzuk igorri ziran batzar nagusi edo Asanbladara, eta handixik urtendako ondorioak landu behar izango geukez hurrengo pastoral ekiturteetan. Egitura bardin antzekoan nahi iango litzateke: taldeetan, otoizgiroan eta Jainkoaren Berbearen gidaritzapean, Franzisko aita santuaren gomendioak gogoan hartuz.
 
Es la hora de las CONCLUSIONES. Después de haber trabajador los 6 guiones propuestos, se elevaron a la Asamblea general las propuestas y allí se aprobaron las siguientes PRIORIDADES a tener en cuenta a la hora de planificar y programar la pastoral para GERNIKALDEA. Se propone trabajarlas con la misma dinámica: oración, a la luz de la Palabra y a instancias de las orientaciones del papa Francisco.
 
   
   
 
© 2019 ALKARRIZKETA DA BAKERAKO BIDEA